maandag 21 januari 2013

Inauguratie President Obama


In de Verenigde Staten wordt om vier jaar, na een president's verkiezing, op 20 januari de president ingezworen. Als deze dag op een zondag valt, dan wordt de openbare inauguratie verplaatst naar de maandag, terwijl de officiële inzwering gewoon plaats vindt op de zondag. Zoals ook met President Obama bij de inauguratie voor zijn tweede termijn.

Vandaag de dag is een inauguratie bijna een feestdag. Honderdduizenden mensen komen er op af, en er zijn optochten, speeches en talloze feesten (inaugural balls) van verschillende belangengroepen.

Dit is volgens het mandaat allemaal niet nodig. De president moet gewoon een eed afleggen en daarmee heeft hij voldaan aan de eisen.

De Ambtelijke Eed

Hoewel de wet geen provisie heeft voor het inzweren van de vice-president, gebeurd dit sinds 1937 wel tegelijk met de presidentiële ceremonie.  Onmiddellijk na deze eed speelt de United States Marine Band "four ruffles and flourishes" gevolgd door "Hail, Columbia."

Vanaf het middaguur mag de president officieel aan het werk. Dat doet hij door de volgende eed af te leggen:
"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."
"Ik zweer plechtig dat ik getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen en dat ik naar mijn beste vermogen de grondwet van de Verenigde staten zal bewaren, beschermen en verdedigen."
Er wordt tegenwoordig de zin: "...so help me God" toegevoegd. maar dit is niet door de wet voorgeschreven. Er staat ook geen boek voorgeschreven waar de eed op afgelegd moet worden, maar traditioneel wordt wel een Bijbel gebruikt.

Meer over de festiviteiten omtrent de inauguratie...

Onmiddellijk na de eed speelt de United States Marine Band 'four ruffles and flourishes' gevolgd door "Hail to the Chief", terwijl tegelijkertijd een 21-saluutschoten worden afgevuurd.
Ronald Reagan tijdens zijn inaugural speech

Toespraak

Een toespraak hoeft niet, maar wordt over het algemeen wel gegeven. Soms zijn deze kort, soms lang. Er zijn vier presidenten die geen 'inaugural address' gaven: Tyler, Fillmore, Andrew Johnson, en Arthur. Zij deden dit niet omdat zij een president vervingen die was overleden.

Religieuze Elementen

Zoals al eerder gezegd hoeft er niet gezworen te worden op een Bijbel, en is de zin 'So help me God' een traditionele en niet een verplichte toevoeging van de eed. Er worden sinds 1937 er wel vaak meerdere gebeden uitgesproken, hoewel er de laatste tijd ook gedichten worden voorgelezen.
Congressional Luncheon

Congressionele Lunch

Sinds 1953, zijn de president en de vice president eregasten bij een lunch dat georganiseerd wordt door het Congress van de VS. Deze vindt plaats direct na de ceremonie. De lunch wordt gehouden in Statuary Hall. Normaliter zijn de vertrekkende president en vice president niet aanwezig.

Parade

President Obama en zijn vrouw tijdens
de parade van 2009
Sinds Thomas Jefferson's tweede beëdiging op 4 maart, 1805, is het traditie geworden voor de president om Pennsylvania Avenue af te lopen van het Capitool naar het Witte Huis. De enige die het niet heeft gedaan was Ronald Reagan na zijn tweede inauguratie in 1985 vanwege de bittere kou en gevaarlijke wind. Tijdens Reagan's eerste beëdiging liep hij in het midden van een feestende menigte die vierden dat de Iraniërs slechts enkele minuten na de ceremonie 52 Amerikaanse gijzelaars hadden vrijgelaten die 444 dagen hadden vastgezeten. Tegenwoordig lopen presidenten vanwege veiligheidsredenen slechts een stukje van de weg.

De parade wordt dan op spectaculaire wijze uitgebreid met vertegenwoordigers (vaak muziek korpsen) van alle Staten. In 1905 liepen er voor het eerst in de geschiedenis vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bewoners van de VS in de processie mee: de stamhoofden van de Indianen op hun paarden.
National Cathedral, Washington D.C.

Gebedsdienst

Traditiegetrouw vindt er op de dag na de inauguratie een nationale gebedsdienst plaats. Deze traditie gaat terug tot George Washington, en sinds Franklin Delano Roosevelt wordt de dienst in de National Cathedral in Washington, D.C. gehouden.

Presidentiële Medaille

Medaille Obama 2013
Sinds de eerste president George Washington werd er een presidentiële medaille gemaakt. Het diende als een goedkope souvenir voor de toeristen zodat zij een herinnering aan de dag hadden. Dit simpele hebbedingetje werd echter een officiële verkiezingspenning. Het functioneerde al snel als een methode om geld te verzamelen om de kosten van de festiviteiten te drukken. Er werden gouden medailles gemaakt voor de president, vice president en de voorzitter van het inauguratie comité.  Zilveren medailles werden verdeeld onder leden van het inauguratie comité. Bronzen medailles werden verkocht aan het publiek.

Het Smithsonian Instituut en The George Washington University hebben twee van de meest complete verzamelingen van de presidentiele medialles van de VS.

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogger templates