woensdag 28 augustus 2013

Middelbare School vs American High School

Nederlandse scholieren bezoeken een Amerikaanse High School
The Culture Connection organiseert naast allerlei Amerikaanse activiteiten ook schoolreizen voor middelbare scholen naar de Verenigde Staten. Standaard in het pakket zit een bezoek aan een Amerikaanse High school, waar de leerlingen minstens een dag meelopen met hun gaststudenten.

Nog voordat ze goed en wel naar school gaan, komen ze er al achter dat er flinke verschillen zijn tussen Nederlandse scholen en Amerikaanse scholen. Hier volgen er een aantal op een rijtje.

High school?


Als wij Amerikaanse High School zeggen, dan denken wij aan een middelbare school, ruwweg tussen de 12 en de 16-18 jaar.

In Amerika kennen ze echter middle school (in sommige districten nog junior high genoemd) en high school (ook wel senior high genoemd als deze volgt op junior high).

Je gaat naar de middle school van de '6th' tot en met de '8th grade', dat correspondeert met onze groep 8 van de basis school tot en met de 2e klas van de middelbare school.

Van de 9th grade tot de 12th grade zit je op de high school. Oftewel van klas 3 tot en met klas 6 van ons middelbare school systeem. Op dit kaartje zie je precies hoe in de in VS is geregeld.

School Districts 


Als je in een bepaald district woont, krijgt de school van de staat geld om jou te onderwijzen. Je mag niet zomaar naar een ander district naar school, zelfs als het onderwijs daar beter zou zijn, daar heb je toestemming voor nodig.

Wanhopige ouders die in als zeer slecht te boek staande districten wonen, proberen met allerlei foefjes wel hun kinderen in te schrijven op andere scholen, maar als men achter de fraude komt, hangt hen een hoge boeten of zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd.

Cijfers


Je hebt het vast al eens gehoord, in Verenigde Staten is het cijfer dat je krijgt voor een toets een letter: van A+ tot en met F.
Op iedere school: lockers!

Hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat, zie je hier de vertaling van Nederlandse cijfers naar de Amerikaanse letters. Je merkt meteen dat het in Nederland een stuk genuanceerder geregeld is.

A+ = 10 - 8,5
A = 8 - 7,5
B+ = 7
B = 6,5
C = 6
D = 5.5
F = 5

Aangepast onderwijs


Een klas met aangepast onderwijs.
Het maakt in de VS niet uit of je geestelijk- of lichamelijk gehandicapt, een taalachterstand hebt, of juist genie bent, er zijn namelijk geen speciale openbare scholen voor (wel privé scholen). Je wordt gewoon naar de high school van jouw district gebracht, en de school moet zorgen dat jij passend onderwijs krijgt.

Als de school iemand in een rolstoel of met een verstandelijke beperking niet aan wil nemen, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende voorzieningen hebben, dan betalen ze daar al snel $15.000 per leerling per jaar voor om ze te mogen door te verwijzen naar een ander district. Maar je snapt wel dat als er vier of vijf leerlingen met beperkingen in jouw district wonen, dat dit bedrag al snel aantikt, en dat je dan voor hetzelfde geld maar beter wel voorzieningen aan kunt schaffen.

Advanced Placement (AP)


Nederlandse leerlingen geven 'les'.
In Amerika zitten alle lesniveau's onder een dak in per school district. Er wordt geen onderverdeling gemaakt in vmbo, havo of vwo, zoals bij ons. Als je echter uitblinkt in een vak, dan is het mogelijk om dit vak op een hoger niveau te volgen, dit heet Advanced Placement. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld Engels en Wiskunde als een 'AP course' kan volgen, terwijl je Aardrijkskunde en Geschiedenis op een normaal niveau volgt. Het spreekt natuurlijk voor zich dat hoe meer vakken je op AP level volgt, des te beter je kansen op een studiebeurs zijn voor je vervolgstudie.

Als wij met havo of vwo leerlingen in de VS op school komen, noemen wij hen 'AP students' om hun niveau aan te geven.

Lestijden


De lessen beginnen vaak om half acht en de laatste les is over het algemeen om half twee afgelopen.  Deze hele periode wordt je geacht op school te blijven. De lessen duren tussen de 40 en 50 minuten.
Er is nooit sprake van lesuitval bij afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, van een docent, daar zijn namelijk 'substitute teachers' voor. Iedere school heeft er altijd een paar stand-by staan, die op oproepbasis ingehuurd worden om de klas bezig te houden tijdens de afwezigheid van een docent.

Pledge of Allegiance


De Pledge en mededelingen worden  aan het begin
van de schooldag op deze school voorgelezen
door leerlingen in een televisie uitzending. 
Voor de schooldag begint, zeggen de leerlingen het zogenoemde 'Pledge of Allegiance' (de gelofte van trouw) op.

De leerlingen moeten gaan staan en, het liefst met hun hand op hun hart, de gelofte opdreunen. Dit gaat niet altijd van harte of met groot enthousiasme, maar het hoort er wel bij.

"I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all."


Onze Nederlandse nieuwslezeressen!
(Ik beloof trouw aan de Vlag van de Verenigde Staten van Amerika, en aan de Republiek die het vertegenwoordigd, een Natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.)

Twee Nederlandse leerlingen mochten tijdens hun bezoek het nieuws oplezen, en dus de school voorgaan in de Pledge.

VervoerIn Nederland springen leerlingen op de fiets, gaan ze met openbaar vervoer, of lopen ze naar school. Af en toe worden leerlingen gebracht door de ouders.

Nederlandse leerlingen op bezoek bij
een High School in New York
In de Verenigde Staten gaan ze niet lopend, fietsend of met openbaar vervoer naar school. Leerlingen gaan in de meeste gevallen met de (Amerikaanse) schoolbus, die volgens een vaste route door de wijken van een district rijdt.  Je moet dus zorgen dat je op tijd bij de 'halte' bent, anders moet iemand anders je naar school brengen. En als het even kan rijden ze vanaf hun 16e zelf in hun eigen auto naar school.

Als je op het verste punt van de school woont, en de eerste les al om half acht begint, kan je zomaar om zes uur 's ochtends al op de bus staan wachten.


Beveiliging


Deze agenten zijn ook speciaal opgeleid
om orde op school te bewaren
Als je eenmaal op het schoolterrein bent aangekomen, mag je er tot de laatste minuut van de schooldag niet meer eraf! Je mag niet eens het gebouw verlaten, tenzij je toestemming hiervoor hebt. Zelfs dan is het alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene (vaak een ouder of voogd). De ouders moeten dit dan wel eerst melden en je uitschrijven.

Op veel scholen lopen politieagenten rond om de veiligheid van de leerlingen de garanderen. Er zijn soms ook strenge controles (zoals detectiepoortjes) op 'gevaarlijke' scholen.

Hall Pass


Hier zie je een docent zitten
die leerlingen controleert.
Als je het klaslokaal wilt verlaten, omdat je bijvoorbeeld naar de wc moet, krijg je hiervoor een 'hall pass'. In de gangen van de school zitten her en der docenten aan tafeltjes die 'dienst' doen om te controleren of je wel zo'n pasje hebt.

De docenten werken via een dienstrooster, denk hierbij aan examenwacht in Nederland tijdens de schoolexamens. De meeste docenten gebruiken deze tijd om rustig toetsen na te kijken.Openbaar of privé?


Nederlanders met Amerikaanse leerlingen
van een privé school in New Jersey.
In uniform, dus! 
In Nederland krijgen zowel openbare als christelijke scholen subsidie van de overheid en zijn deze voor iedereen vrij toegankelijk. In Amerika is dat niet zo. Er mag geen enkele vorm van uiting van religie binnen de lesuren van openbare scholen plaatsvinden. Er zijn overigens wel bijbel clubs die voor- of na schooltijd in de school bijeen mogen komen.

Als je wilt dat je kind christelijk onderwijs krijgt, moet hij of zij naar een privé school. Deze scholen zijn strikter, mooier, netter, kleiner en men loopt er vaak in een schooluniform rond. Privé scholen zijn echter wel heel erg duur.

Een derde optie is 'home schooling', maar daarover in een ander artikel later meer.

Buitenschoolse Activiteiten


De Wildcats zijn de sporters van
High Point Regional High.
Je bent om half twee al klaar met school, maar dan begint het pas. Van de televisie kennen we ze allemaal, de jocks, de cheerleaders, de schaak clubs en de glee clubs. In de VS zijn er op school veel extra activiteiten, en soms vallen deze, net als tegenwoordig in Nederland, onder het normale lesprogramma (elective courses).  Alles wat je extra doet op school, telt ook weer mee voor je toelating op vervolgopleidingen - hoe actiever je je binnen de school opstelt, hoe interessanter je bent. Jongeren doen over het algemeen niet aan sport buiten de school zoals in Nederland. Alles is 'on campus' of wordt via de school georganiseerd.Lijkt het je ook leuk om met de leerlingen van jouw school op excursie naar de Verenigde Staten te gaan? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

3 opmerkingen:

Blogger templates