woensdag 5 december 2012

Obama zit op de plek van Rosa Parks


Rosa Parks was begin jaren 50 ze actief in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op 1 december 1955 weigerde ze om haar zitplaats in een bus af te staan en achter in de bus te gaan zitten, zoals de wet in Alabama dat toen voorschreef.

De politie werd erbij geroepen en Parks kreeg een boete van $10 (plus $4 griffiekosten). Toen ze weigerde te betalen, werd ze gearresteerd en in februari 1956 berecht voor verstoring van de openbare orde.

Martin Luther King kreeg lucht van de zaak, en begon de geweldloze "Montgomery-busboycot", waardoor het busbedrijf bijna failliet ging en uiteindelijk de scheiding van blanken en zwarten in zijn bussen moest afschaffen.

Dit leidde tot meer protesten tegen de rassensegregatie. Intussen was de rechtszaak van Rosa Parks bij het Amerikaanse Hooggerechtshof beland, dat haar in het gelijk stelde en de scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig verklaarde.

De symboliek dat President Obama op 1 december 2012 op haar plek in die bus zat, die nu in het Henry Ford museum in Michigan staat, onder meer dankzij haar moed, is indrukwekkend.

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogger templates